Termeni & conditii - MUZELE

Cauta

Cauta

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WWW.MUZELE.COM

Bine ați venit și vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor oferite de Studio Muzele SRL, prin intermediul website-ului: www.muzele.com.

Următorul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a website-ul www.muzele.com. Pentru orice întrebări sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail :office@muzele.com

Atât accesul, cât și utilizarea website-ului se face cu respectarea anumitor reguli generale, expuse în cuprinsul prezentului Document. Utilizarea site-ului, înregistrarea unui cont nou și accesul la serviciile oferite online de Studio Muzele SRL, presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele aferente.

Scopul permis pentru utilizarea acestui website este acela de a obține informații despre produsele și serviciile prezentate în magazinul online Studio Muzele SRL și de a le achiziționa / contracta. Orice utilizare în alte scopuri contrare și nelegale nu este permisă.

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI UTILIZAȚI UZUAL.
 • Vânzător Studio Muzele SRL, este o societate comercială cu sediul social în Cluj – Napoca, str. Cometei nr. 35A, jud. Cluj, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J12/1666/2019, având CUI 40991158, precum și orice partener comercial al acesteia;
 • Cumpărător / Client –orice persoană fizică sau juridică care prin înregistrarea unui Cont pe site-ul muzele.com, și-a exprimat acordul cu privire la clauzele stipulate în prezenta secțiune;
 • Website / Site– magazinul online găzduit la adresa web muzele.com și subdomeniile acesteia;
 • Cont – acea secțiune din website-ul muzele.com formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, reprezentând mijlocul prin care Cumpărătorul procedează la transmiterea comenzii; totodată, acesta conține informații despre Cumpărător, precum și istoricul Cumpărătorului pe Site (comenzi, facturi, adrese de livrare etc.);
 • Comandă – documentul electronic care intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care acesta din urmă transmite Studio Muzele SRL, prin intermediul site-ului muzele.com intenția de a achiziționa servicii și produse de pe site;
 • proiect de amenajare interioară (proiectul) – un proiect de amenajare interioară reprezintă apelarea Cumpărătorului la serviciile oferite de Studio Muzele SRL pentru a transforma spațiul / spațiile acestuia, pe baza necesităților, dorințelor și ideilor Cumpărătorului; acestea vor constitui punctul de plecare al proiectului, urmând ca împreună cu conceptul arhitectural și cu soluțiile de design oferite de Studio Muzele SRL, Cumpărătorul să obțină ceea ce și-a dorit pentru spațiul / spațiile sale;
 • produse – obiectele de mobilier și / sau de design interior ce pot fi achiziționate separat din magazinul nostru online, urmând a fi livrate la adresa indicată de client;
 • preț – contravaloarea proiectului de amenajare interioară realizat de Studio Muzele SRL și ales de Cumpărător din secțiunea site-ului Proiecte de amenajare interioară; acesta este exprimat în Lei;
 • Servicii – pachete de servicii de design interior comercializate de către Studio Muzele SRL;
 • contract de prestări servicii – conform art. 1.766 Cod Civil, acesta reprezintă contractul prin care Vânzătorul, denumit și furnizor, se obligă să transmită proprietatea asupra serviciilor realizate și să le predea, la unul sau mai multe termene ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, iar cealaltă parte, Cumpărătorul, denumită și beneficiar, se obligă să le primească și să achite contravaloarea acestora la termenul / termenele stabilite prin Contract;
 • Utilizator – persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la website-ul muzele.com, prin orice mijloc electronic  de comunicare la distanță;
 • tranzacție – achitarea unei sume de bani rezultată din achiziționarea unui pachet de servicii oferit de către Studio Muzele SRL, realizată online, prin intermediul procesatorului de plăți agreat de către Vânzător, ulterior plasării comenzii de către Cumpărător și încheierii Contractului între părți;
 • factura – actul justificativ încheiat în urma Tranzacției dintre Vânzător și Cumpărător, privind serviciile prestate.
 1. CONDIȚII GENERALE.
  • Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a magazinului online muzele.com, de către Client. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a preveni eventuale consecințe nedorite și pentru a avea parte de o experiență optimă în magazinul nostru online.
  • Prin site-ul www.muzele.com, Studio Muzele SRL prestează în principal servicii online de design interior, ce urmează a fi efectuate în conformitate cu documentația furnizată de client (planuri, fotografii, scheme, planșe cu proprietatea etc.). Astfel, serviciile noastre online au scopul de a formula soluții de design interior care pot ajuta Clientul în amenajarea finală a spațiilor dorite, însă numai după realizarea tuturor inspecțiilor necesare efectuate de proiectanții noștri, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  • Furnizarea serviciilor și/sau a produselor de către Vânzător va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare pe Site. Clientul se obligă să furnizeze corect numele său complet, adresa sa de e-mail, adresa de livrare și orice alte informații cu caracter personal necesare în vederea operării comenzilor plasate.
  • Prin accesarea Contului astfel creat și utilizarea parolei personale, Clientul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din aceasta. Societatea Studio Muzele SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru erorile/incidentele survenite ca urmare a neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea credențialelor de logare în Cont. Pentru mai multe detalii legate de acest aspect, vă sugerăm să parcurgeți și Politica de confidențialitate.
  • Pentru a putea plasa o comandă și pentru a putea beneficia de serviciile noastre complete, Clientul trebuie să parcugă și să accepte în mod expres, în prealabil, prezentul Document.
  • Clientul care nu mai dorește să primească din partea Studio Muzele SRL newslettere/alerte/comunicări efectuate în scop de marketing și publicitate prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc.) poate solicita oricând dezabonarea disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări via e-mail sau prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa office@muzele.com.
  • Website-ul www.muzele.com este adresat doar Clienților persoane fizice care au împlinit deja vârsta de 18 ani, și care au capacitate deplină de exercițiu la momentul achiziției serviciilor și plasării unei comenzi, precum și persoanelor juridice înregistrate în mod legal, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare pe site-ul nostru și care și-au creat un Cont de utilizator în conformitate cu prevederile din prezentul Document. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România, Studio Muzele SRL neefectuând momentan livrări și în afara țării.
 2. CONȚINUTUL ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Conținutul reprezintă:

 • toate informațiile regăsite pe Website care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic (calculator, laptop, smartphone, tabletă etc.);
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contact specificate pe Site;
 • informații legate de Serviciile și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • alte date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
  • Conținutul, reprezintă proprietatea exclusivă a Studio Muzele SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
  • Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Studio Muzele SRL.
  • Nu este permisă nici îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al Studio Muzele SRL asupra conținutului precum nici participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa acordului scris expres al Studio Muzele SRL.
  • Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale și doar dacă acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.
  • În ipoteza în care Studio Muzele SRL conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul are sau obține accesul în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite efectiv în acord și numai pentru perioada stipulată în acesta.
  • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau prin acordul de utilizare încheiat separat cu Clientul, în cazul în care acesta există.
  • Serviciile oferite pe Website-ul www.muzele.com de către Studio Muzele SRL se împart în două categorii. Prima categorie cuprinde vânzarea efectivă a Proiectelor de amenajare interioară și a diverselor Produse (ce cuprinde totodată descrierea serviciilor oferite de Studio Muzele SRL, plasarea comenzii, tranzacția dintre Părți etc.) și secțiunea de Proiectare, în care Cumpărătorul ne va transmite datele sale personale (nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de livrare, releveu / măsurătorile spațiului în care urmează a se implementa Proiectul și orice alte detalii esențiale demarării corecte a acestuia).

 

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE.
  • Accesul la serviciile oferite de Studio Muzele SRL este permis oricărui Client care își creează un Cont pe site. Pentru a i se permite accesul la servicii, Clientul va trebui să accepte prevederile prezentului Document. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți.
  • Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciile și campaniile de marketing precum și dreptul de a anula comenzile deja plasate, în următoarele cazuri:
 • Când au fost plasate mai mult de 2 comenzi ce ulterior au fost anulate de către Client printr-o notificare scrisă din partea acestuia, transmisă pe adresa de email office@muzele.com;
 • Când Clientul folosește un limbaj tendențios și denigrant;
 • Când Clientul a încălcat dreptul de proprietate intelectuală al Vânzătorului;
 • Când accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în orice fel Studio Muzele SRL.
  • Acest drept poate fi exercitat în orice moment, nefiind necesară notificarea Clientului în acest sens.
  • Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a refuza o comandă în următoarele situații, fără a putea fi obligată la niciun fel de daune:
 • eșuarea/invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului sau a tranzacției;
 • furnizarea de date incomplete sau incorecte (adrese de livrare, date de contact), de către Client;
 • când activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.muzele.com, societății Studio Muzele SRL și/sau partenerilor săi;
 • când clientul folosește Serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi Studio Muzele SRL, ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe și bunelor moravuri;
 • când s-au încercat livrări consecutive eșuate din culpa exclusivă a Clientului;
 • alte motive temeinic justificate;
  • Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site-ul www.muzele.com sunt exprimate în Lei (RON) și includ TVA.
  • Clientul poate opta fie pentru achiziționarea unui Proiect de amenajare interioară, dintre pachetele puse la dispoziție de Vânzător pe site, fie poate opta direct pentru livrarea produselor disponibile în magazinul nostru online, necesare pentru amenajarea spațiului dorit. Prețurile acestora sunt standard, fiind listate pe Site.
  • La solicitarea Clientului, Vânzătorul poate oferi și soluții de proiectare personalizate, în funcție de dorințele și spațiul Cumpărătorului. Costurile proiectelor personalizate pot să difere în funcție de complexitatea Proiectului. Prețul va fi comunicat Clientului de îndată ce acesta ne va transmite planșe, scheme, fotografii, planuri etc. cu spațiul ce dorește să fie amenajat , împreună cu restul solicitărilor sale.
  • După plasarea comenzii, Vânzătorul are dreptul de a reține materialele comunicate de Client pentru un termen de 30 de zile de la data transmiterii acestora. Orice solicitare referitoare la materialele respective poate fi transmisă, în scris de către Client, la adresa client@muzele.com.
  • Toate materialele realizate de proiectanții Studio Muzele SRL, transmise Clientului cu ocazia consultării noastre, sunt proprietatea autorului acestora. El poate aranja în orice moment ca acestea să fie publicate în scopuri comerciale sau publicitare. Prin acceptarea prezentului Document, clientul este de acord cu publicarea acestora.
  • Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda integral sau parțial serviciul prestat, cu un preaviz de minimum 30 de zile. Orice solicitare efectuată de Client anterior suspendării, va fi îndeplinită de Vânzător, în continuare, în conformitate cu condițiile generale de execuție ale Vânzătorului.
  • Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și Serviciilor disponibile pe site nu reprezintă o obligație contractuala asumată de Studio Muzele SRL, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Studio Muzele poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către niciun potențial Client.
  • În imaginile de prezentare de pe Website, Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse care pot să nu fie incluse în costurile produsului comandat efectiv și care, implicit, nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se va preciza expres în descrierea produselor ce bunuri sunt supuse livrării.
  • Produsele personalizate, confecționate după indicațiile exprese ale Clientului nu se pot schimba ulterior. Odată efectuată și achitată comanda, dreptul de retragere al Clientului nu va fi incident în aceste cazuri.

 

 1. PLASAREA COMENZII DE CĂTRE CLIENT ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI CU VÂNZĂTORUL.
  • După alegerea Proiectului / Pachetului / Produsului dorit, Cumpărătorul va putea folosi butonul de Comandă, urmând să plaseze comanda direct din contul său de utilizator și să achite prețul afișat pe Site.
  • Pentru o ofertă care a expirat nu vor mai putea fi plasate comenzi.
  • Studio Muzele SRL poate modifica oricând prețuri, oferte, cantități, în funcție de criteriile sale interne, cu respectarea comenzilor deja plasate.
  • Studio Muzele SRL nu poate fi obligată să păstreze un anumit preț decât pentru comenzile deja plasate. Potențialii Clienți care vizualizează ofertele, dar nu plasează comanda imediat, nu pot solicita un preț diferit de cel afișat pe site-ul www.muzele.com la momentul plasării efective a comenzii.
  • Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării acesteia.
  • Contractul de prestări servicii la distanță este considerat încheiat între Studio Muzele SRL și Client, atunci când comanda plasată de către Client este confirmată electronic de către Vânzător.
  • Înainte de a confirma comanda Clientului și înainte de a expedia Proiectul / Produsele, Studio Muzele SRL are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală a datelor sale de identificare și livrare și pentru aflarea oricăror alte detalii necesare îndeplinirii Comenzii.
  • Studio Muzele va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa, prin transmiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta.
  • Odată ce se adaugă la Contract și documentele care atestă livrarea coletului către Client (AWB semnat și decontat), acesta devine Contract onorat.
  • Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind finalizat în momentul în care ambele părți și-au executat obligațiile în termenele și condițiile stabilite.
  • În cazul în care există diferențe între lista cu produse livrate și conținutul efectiv al coletului, Clientul are obligația de a notifica Studio Muzele SRL în maximum 24 de ore de la recepția coletului, telefonic sau prin e-mail la office@muzele.com, precizând detaliile aferente (foto, explicații etc). Dacă Clientul nu a făcut constatarea în acest termen, el NU mai poate invoca diferențele respective ulterior.
 2. FACTURAREA SERVICIILOR CONTRACTATE ȘI EFECTUAREA PLĂȚII.
  • Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în Lei (RON), în conformitate cu prețurile afișate pe Site sau comunicate direct Clientului, în cazul unor oferte personalizate.
  • Pentru emiterea facturii aferente comenzii efectuate, Clientul trebuie să ne furnizeze: numele, prenumele persoanei fizice / denumirea persoanei juridice, adresa / sediul și codul fiscal dacă este cazul.
  • Studio Muzele SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru emiterea facturii sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli datorită informațiilor furnizate incorect de către Client.
  • Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factura finală la momentul expedierii către Client (predării către serviciul de curierat). Pentru corecții (anulări, retur) se emit facturi storno. Toate facturile sunt emise, înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.
  • Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii in conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  • Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul Studio Muzele SRL trebuie efectuată la momentul plasării comenzii și aceasta poate fi realizată:
 • Online cu card bancar (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro). Înregistrarea datelor dumneavoastră sunt sigure, site-ul www.muzele.com neavând acces direct la detaliile bancare comunicate la momentul plății;
 • Prin transfer bancar, în contul Studio Muzele SRL, comisioanele bancare fiind în sarcina Clientului în acest caz. Informațiile necesare plății prin transfer bancar sunt:

Destinatar: STUDIO MUZELE SRL, sediul social în Cluj – Napoca, str. Cometei nr. 35A, jud. Cluj, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J12/1666/2019, având CUI 40991158, cont deschis la  BANCA TRANSILVANIA ( RO63BTRLRONCRT0497334401).

 • Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.
 • Studio Muzele nu solicită și nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.
 1. PROCEDURA DE LIVRARE A PRODUSELOR.
  • După ce ați înregistrat o comandă pe site-ul www.muzele.com, puteți urmări statusul acesteia în secțiunea Comenzile tale din Contul de utilizator.
  • Toate produsele comandate beneficiază de livrare gratuită.
  • Cu toate acestea, pot fi percepute taxe suplimentare pentru transport în următoarele ipoteze:
 • dacă Cumpărătorul amână de două ori termenul de livrare al produselor comandate;
 • dacă Cumpărătorul refuză marfa livrată din motive nejustificate; în acest caz Cumpărătorul va suporta contravaloarea transportului de la furnizorul produselor până la Vânzător;
 • dacă Cumpărătorul indică inițial o adresă de livrare greșită sau nereală, iar Vânzătorul e nevoit să repete livrarea, din culpa Cumpărătorului, la adresa corectă.
  • În situația în care produsele comandate nu se află în stocul Studio Muzele SRL, deoarece acestea fac parte din stocul partenerilor noștri, pentru fiecare produs dorit va fi afișat un termen estimativ de livrare. În acest caz, termenul de livrare va putea fi cuprins între  4 – 16 săptămâni (în cazul produselor personalizate).
  • Termenul inițial de livrare poate suferi modificări și poate fi prelungit pe parcurs, în caz de apariție a unor factori externi, precum condiții meteo nefavorabile, sărbători legale etc.
  • În ipoteza prelungirii termenului de livrare, Cumpărătorul va fi notificat în legătură cu modificările survenite telefonic sau prin e-mail.
  • Livrarea se va efectua la adresa indicată de Cumpărător în formularul de Comandă. Dacă datele transmise de acesta nu sunt corecte sau reale, Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a sista livrarea până la indicarea adresei corecte de către Cumpărător, Vânzătorul neputând să fie ținut responsabil de eventualele întârzieri datorate acestei situații. În acest caz, costurile aferente noului transport vor fi suportate în totalitate de Cumpărător.
  • Livrarea produselor se va realiza prin intermediul firmelor de curierat naționale. Cumpărătorul va fi notificat prin e-mail sau telefonic atunci când comanda urmează a fi livrată.
  • Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorul de marfă al Studio Muzele SRL, timpii de procesare în centrul logistic al furnizorului inițial, zilele lucrătoare din lună, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. În cazul produselor personalizate, realizate la comandă, termenul de livrare poate fi de până la 16 săptămâni.
  • Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioadă de livrare mai lunga, astfel Clientul acceptă că prin cumularea mai multor produse într-o comandă, livrarea comenzii poate fi decalată pentru o perioadă mai lungă de timp. De regulă, produsele dintr-o comandă sunt livrare într-un singur pachet, cu un AWB unic (nu se livrează parțial produsele din aceeași comandă).
  • Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii, iar Clientul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment, accesând contul său de utilizator. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului ante menționat, Studio Muzele va informa de îndată Clientul despre aceasta.
  • În situația în care Cumpărătorul nu va putea primi comanda la data comunicată de Vânzător, acesta are posibilitatea de a solicita amânarea livrării telefonic.
  • Dacă Comanda va fi amânată de cel puțin 2 ori, Cumpărătorul va fi cel care va suporta taxele aferente transportului final.
  • În situația puțin probabilă în care produsele comandate vor ajunge cu deteriorări/defecțiuni, Cumpărătorul va avea obligația de a refuza primirea comenzii și de a anunța telefonic sau prin e-mail Studio Muzele SRL, împreună cu transmiterea către Vânzător și a eventualelor dovezi.
  • Plata produselor achiziționate se poate realiza fie prin transfer bancar, în baza unui Ordin de plată, în termen de maxim 48 de ore de la plasarea comenzii, fie online, cu cardul, prin intermediul procesatorului nostru de plăți.
  • În cazul în care comanda nu este achitată potrivit prevederile prezentului Document, aceasta va fi anulată, iar produsele comandate nu vor mai fi livrate.
 1. ANULAREA COMENZII, DREPTUL DE RETRAGERE ȘI POLITICA DE RETUR.
  • Clientul are dreptul de a exercita dreptul de retragere, în conformitate cu prevederile naționale și europene privind protecția consumatorului.
  • Potrivit dispozițiilor Directivei 2011/83/UE și ale OUG 34/2014, Clientul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contractul încheiat, fără vreun motiv expres, însă cu respectarea următoarelor condiții, care pot să difere în funcție de serviciile / produsele comandate și de situația concretă în care se află statusul comenzii.
  • Ori de câte ori Clientul a achitat contravaloarea pachetului / produsului ales, dar încă nu a comunicat către Vânzător datele solicitate pentru a fi posibilă începerea proiectului / începerea livrării, iar, din varii motive, Clientul se răzgândește și dorește să renunțe, Studio Muzele SRL va proceda la anularea comenzii și la restituirea în întregime a contravalorii acesteia.
  • În situația în care Studio Muzele SRL a demarat deja Proiectul comandat, Clientul poate să renunțe la acesta și să solicite rambursarea contravalorii achitate în întregime, în termen de 14 zile de la confirmarea comenzii, și doar dacă serviciile contractate nu au fost deja finalizate de către Vânzător.
  • Ulterior îndeplinirii conforme a obligațiilor asumate de Vânzător conform Contractului de prestări servicii încheiat și după predarea către Cumpărător a Proiectului de amenajare finalizat, Clientul nu mai are dreptul de a solicita nici anularea comenzii, nici rambursarea prețului achitat.
  • Potrivit art. 16 din OUG 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere al Clientului, orice produse personalizate și confecționate la comandă, în mod clar, conform specificațiilor Cumpărătorului. În acest sens, Studio Muzele SRL poate confecționa produse personalizate precum: covoare, canapele, corpuri de iluminat etc. În toate aceste situații, odată plasată și achitată comanda, exercitarea dreptului de retragere al Clientului este exclusă.
  • În ipoteza în care Clientul dorește să se retragă din Contract, conform prevederilor de mai sus, în situațiile în care retragerea este posibilă, acesta trebuie să notifice Studio Muzele SRL în scris, la adresa de e-mail office@muzele.com, cu respectarea termenului de 14 zile și înainte de prestarea completă a serviciilor de către Vânzător. De asemenea, Clientul va trebui să atașeze în e-mail-ul respectiv și Formularul de retragere disponibil pe Site, completat.
  • În situația în care comanda a avut ca obiect doar livrarea de produse disponibile pe site-ul nostru, nu și prestarea altor servicii de către Studio Muzele SRL, Clientul își poate exercita dreptul de retragere, cel târziu în termen de 14 zile de la livrarea bunurilor comandate.
  • Odată ce coletul a ajuns deja la destinație și produsele au fost livrate, dacă Clientul dorește să le returneze din motive personale, în termenul legal de 14 zile, acesta va fi obligat să trimită produsul, în cutia sa originală, nedeteriorată, împreună cu toate accesoriile primite, certificatul de garanție dacă este cazul, o copie a facturii transmise și Formularul de retragere
  • Și în această situație sunt aplicabile prevederile art. 8.6 din prezentul Document în ceea ce privește produsele personalizate conform indicațiilor exprese ale Cumpărătorului.
  • Retragerea din contract va fi valabilă doar dacă Notificarea de retragere este efectuată în termenul de 14 zile prevăzut supra. Cheltuielile aferente returului (atât cheltuieli de transport, livrare, cât și eventuale comisioane) sunt suportate de către Cumpărător, conform legislației în vigoare.
  • Adresa la care trebuie returnat coletul este:

Destinatar: STUDIO MUZELE SRL

Adresa: Cluj – Napoca, str. Cometei nr. 35A, jud. Cluj

 • În toate cazurile de retragere amintite anterior, Studio Muzele SRL va proceda la restituirea contravalorii produselor / serviciilor achitate, în termen de cel mult 14 zile de la data notificării de retragere, dar nu mai devreme de data la care produsul a ajuns fizic la adresa Vânzătorului.
 • În cazul în care se cere rambursarea sumei într-un alt cont bancar decât cel din care s-a efectuat plata, Clientul trebuie să menționeze IBAN-ul, precum și Banca la care este deschis contul, în secțiunea observații din Formularul de retragere.
 • Rambursul nu se va efectua decât într-un cont aparținând persoanei pe numele căreia a fost facturat produsul / serviciul și care a optat pentru retur. Rambursul nu se poate efectua către terțe persoane.
 • Conform art. 20, din OUG nr. 34/2014, riscul de deteriorare sau pierdere a produsului este transferat Cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor livrate.
 • Riscul rămâne în sarcina Cumpărătorului și în cazul returului, acesta putând fi ținut să răspundă pentru orice deteriorări / pierderi suferite de bunul returnat, din momentul în care acesta a ajuns în posesia fizică a Cumpărătorului și până la returnarea efectivă a produsului la adresa Vânzătorului.
 • Nu vor putea fi supuse returului, produsele deteriorate sau care prezintă defecțiuni cauzate exclusiv din culpa Cumpărătorului, produsele care au fost dezasamblate după livrare ori ale căror piese au fost înlocuite de Cumpărător, precum nici produsele nefuncționale care fac obiectul reparațiilor sau înlocuirii lor în baza garanției oferite de Vânzător.
 • În cazul încheierii unui Contract de prestări servicii de design între Client și Studio Muzele SRL, indiferent de pachetul / proiectul ales și independent de termenul legal de 14 zile prevăzut anterior, dacă Studio Muzele SRL a executat deja în întregime serviciul contractat, potrivit art. 16 din OUG 34/2014, Clientul nu va mai putea exercita dreptul de retragere în absolut nicio situație.

8.20  În eventualitatea în care produsele comandate de către Client nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de Studio Muzele SRL, vom informa clientul asupra acestui incident de îndată și vom dispune rambursarea oricăror sume achitate anterior,  în termen de maxim 7 zile de la informarea Clientului.

 1. GARANȚII.
  • Studio Muzele SRL respectă prevederile privind garantarea calității produselor vândute, conform legislației române în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții pot fi regăsite în fișele produselor achiziționate, iar niciun Client nu va putea solicita o garanție mai extinsă decât cea menționată de producător.
  • Garanția se va aplica doar dacă produsul achiziționat este utilizat în condiții normale și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client, direct de la Studio Muzele SRL, din magazinul nostru online.
  • Garanția oferită de Vânzător nu acoperă: lovituri, crăpături, materiale agățate, decolorări, culoarea neuniformă a pielii (la canapele spre exemplu) și nici alte deteriorări care se datorează manipulării necorespunzătoare a produselor. De asemenea, garanția nu acoperă nici eventuale prejudicii datorate calamităților naturale.
  • Produsele beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii nr. 449/2003. Termenul de granație este de cel mult 2 ani și este calculat de la momentul livrarării produsului / implementării efective a Proiectului.
  • În cazul unor defecte din fabrică ale produselor, Garanția presupune înlocuirea acestora cu altele de același fel. În situația în care înlocuirea nu va mai fi posibilă deoarece produsele nu mai sunt disponibile la furnizor, Vânzătorul va proceda la rambursarea valorii acestora. Clientul este dator să notifice Studio Muzele SRL, în scris, în termenul de garanție orice astfel de neconformitate. Ulterior expirării termenului, Clientul va fi decăzut din orice drepturi derivate din Garanția oferită.
  • Studio Muzele SRL va proceda la înlocuirea produselor cu defecte din fabrică, cu altele de același fel. Produsele neconforme redevin proprietatea Studio Muzele SRL, acestea trebuind să fie returnate de către Client, urmând procedura cuprinsă în Politica de retur – Capitolul 8, din prezentul Document. Transportul aferent livrării produselor înlocuite, în aceste situații, va fi suportat de către Vânzător.
  • În cazul în care produsele sunt deteriorate pe parcursul transportului, se va face mențiune despre aceasta pe documentul de transport aferent (bon de livrare, document de predare – primire etc.), cu menționarea exactă a deteriorărilor și semnătura de confirmare a șoferului / curierului care a efectuat livrarea. Toate aceste documente, însoțite de fotografii doveditoare cu deteriorarea produselor, vor fi transmise Vânzătorului, în termen de 24h de la livrare, prin e-mail, la adresa office@ muzele.com pentru a lua măsuri.
  • Clientul nu este îndreptățit la alte despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme, iar prin plasarea comenzii acesta declară că acceptă toate prevederile din prezentul Capitol.
  • Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui produs din portofoliul nostru pot fi regăsite pe Site.
  • Studio Muzele SRL oferă piese de mobilier și decorațiuni interioare de o calitate superioară. Astfel, garantăm calitatea produselor cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare, întreținere, depozitare și transport, prevăzute în manualele de utilizare aferente.
  • Studio Muzele SRL nu oferă spre vânzare produse second-hand, resigilate, produse defecte sau produse de o calitate mai scăzută decât standardele de piață corespunzătoare.
  • Dacă produsul livrat nu corespunde cu produsul comandat efectiv de pe Site-ul nostru, acest fapt trebuie semnalat în cel mult 24h de la livrare, prin transmiterea unui email la office@muzele.com, la care să fie atașate și imagini justificative. În cazul în care această neconformitate nu este semnalată în termenul de 24h, comanda se consideră efectuată în mod corect, iar Cumpărătorul va fi decăzut din dreptul de a mai solicita rambursarea contravalorii acesteia.
  • Pentru orice alte reclamații referitoare la serviciile prestate / produsele livrate, Clienții vor putea trimite un email la adresa office@muzele.com în care să precizeze: numele, prenumele, numărul de comandă, motivul reclamației și poze sau alte documente justificative. Studio Muzele SRL va răspunde oricărei reclamații în termen de cel mult 30 de zile la transmiterea acesteia.
  • Studio Muzele SRL nu solicită Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
  • Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.
  • Studio Muzele SRL declină orice responsabilitate, în situația în care un Client este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că reprezintă interesele Studio Muzele SRL. Clientul va informa Studio Muzele SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
  • Studio Muzele SRL nu promovează SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
  • Următoarele scopuri vor fi considerate ca fiind tentative de fraudare a Site-ului muzele.com . Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a sesiza organele de urmărire penală cu privire  la cei care încearcă:
 • Să acceseze datele personale ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă nelegală;
 • Să altereze sau să modifice conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Studio Muzele SRL către Clienți;
 • Să afecteze performanțele serverului/serverelor pe care rulează Site-ul, în scopul de a provoca pagube;
 • Să acceseze sau să divulge oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Studio Muzele SRL către Clienți, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al respectivului conținut;
 • Să atragă clienți pe care să îi fraudeze ulterior, folosind identitatea Studio Muzele SRL.
 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII.
  • Studio Muzele SRL nu poate fi ținut responsabil în niciun fel și față de niciun Client care utilizează Site-ul, altfel decât în limita Termenilor și condițiilor stipulate în prezentul Document.
  • Studio Muzele SRL nu garantează Clientului acces pe Site sau la serviciile oferite, în lipsa înregistrării prealabile pe Site, prin crearea unui Cont de utilizator.
  • Studio Muzele SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături externe de conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, deținătorii acestora.
  • În limita prevederilor prezentului Document, pentru o utilizare cât mai optimă a Website-ului, Studio Muzele SRL îl îmbunătățește în mod constant, și astfel nu poate fi trasă la răspundere pentru blocarea sau întreruperea temporară a calității conexiunii la serverele noastre.
  • Studio Muzele SRL nu este responsabilă de posibili viruși, malware și nici de alte linkuri care redirecționează automat spre alte site-uri nesecurizate, și care pot afecta confidențialitatea datelor și plăților efectuate de către Cumpărător.
  • Studio Muzele SRL este exonerată de orice culpă în cazul utilizării de către Client a altor site-uri adiacente www.muzele.com, despre care acesta a luat cunoștință în urma navigării pe Website-ul nostru sau prin accesarea email-urilor de marketing primite, atunci când această utilizare produce pagube de orice natură Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de conținut / date.
  • Obligația asumată de Studio Muzele SRL prin încheierea Contractului cu Clientul este, cu precădere, una de mijloace și nu neapărat de rezultat. Astfel, Vânzătorul nu poate să ofere niciun fel de garanții directe sau indirecte referitoare la faptul că:
 • serviciul va fi potrivit 100% cerințelor Clientului;
 • serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel pe parcurs;
 • produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul Website-ului nostru vor corespunde întotdeauna așteptărilor Clientului.
 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT.
  • Niciuna dintre părți nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră.
  • Forța majoră reprezintă orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Contractului și care împiedică Părțile să execute total sau parțial obligațiile contractuale.
  • Partea care invocă forța majora are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.
  • Daca aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 3 luni, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe viitor, fără posibilitatea celeilalte părți de a solicita daune – interese. Chiar dacă niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, acestea au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile scadente până la acea dată.

13.LITIGII.

 • Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în totalitate în conformitate cu legislația română în vigoare în materie.
 • Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 • Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Document și nici validitatea Contractelor încheiate între Vânzător și Clienți.
 1. DISPOZIȚII FINALE.
  • Prezenta versiune a Termenilor și Condițiilor se aplică numai tranzacțiilor efectuate cu Cumpărători care își au domiciliul sau sediul pe teritoriul României.
  • Prezenta versiunea a Termenilor și Condițiilor va fi actualizată în permanență, pentru a fi în conformitate cu modificările legislative în vigoare, în România. După fiecare asemenea actualizare, Clientul va trebui să își manifeste acceptul prezentului Document, din nou.
  • Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului muzele.com, a structurii acestuia, a conținutului său și a serviciilor oferite, fără a notifica în prealabil Cumpărătorul.
  • Studio Muzele SRL își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare sau reclame de orice natură și/sau legături externe pe pagina Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare în materie.

CONTACT:

În cazul în care aveți întrebări sau sugestii în legătura cu prevederile prezentului Document, cu activitatea Studio Muzele SRL sau cu serviciile și produsele disponibile în magazinul online:  www.muzele.com,  ne puteți contacta la numărul de telefon 0741174747 , de Luni până Vineri, în intervalul orar: (9.30-17.00 ) (cu excepția zilelor reprezentând sărbători legale), sau prin e-mail la office@muzele.com.

Back to Top
Produsul a fost adaugat in cos
Banner de consimțământ al cookie-urilor de la Real Cookie Banner